KADRA PEDAGOGICZNA

Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

w roku szkolnym 2020/ 2021

 

mgr Mariusz Widawski

dyrektor szkoły

język polski

mgr Agnieszka Grzegórzek-Zając

zastępca dyrektora

biblioteka

mgr Bożena Wach

pedagog szkolny

mgr Katarzyna Banaś

język angielski,

wychowawca klasy 5

s. Halina Chojnacka

religia

mgr Barbara Hajdo

informatyka, technika,

wychowawca kl.4a

mgr Agata Hetman

edukacja wczesnoszkolna,

świetlica, wychowawca klasy 2

mgr Katarzyna Janus

plastyka, muzyka,

świetlica, wychowawca klasy 8

mgr Katarzyna Śliwa

matematyka

mgr Ida Kulczycka

edukacja wczesnoszkolna,

logopeda, wychowawca klasy 1

mgr Edyta Kuta

język niemiecki

mgr Grażyna Łabno

geografia, biblioteka

mgr Agnieszka Oćwieja

język polski

mgr Beata Opałka

język angielski,

wychowawca klasy 4b

mgr Bernadetta Paszkowska

matematyka,

wychowawca klasy 7

mgr Piotr Styczyński

wychowanie fizyczne,

wychowawca klasy 6b

mgr Katarzyna Wstępnik

wychowanie fizyczne,

świetlica

ks. mgr Stanisław Szufnara

religia

mgr Anna Wajda

historia, wos,

wychowawca klasy 6a

mgr Mariusz Więckowski

wychowanie fizyczne

mgr Wioleta Kopek-Putała

biologia, chemia, przyroda

mgr Beata Galas

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Joanna Zaucha

fizyka

mgr Marta Ziaja

edukacja wczesnoszkolna,

świetlica, wychowawca klasy 3

mgr Agnieszka Małochleb

doradca zawodowy

mgr Jolanta Dziadowiec

język polski,

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Banaś-Pyzik

surdopedagog, surdologopeda